Zavantov

Managed File Transfer

Cloudbuz är vår molntjänst för automatisering av företagets filöverföringar mellan system. Managed File Transfer har aldrig varit enklare och säkrare!

Cloudbuz är vår tjänst för filöverföringar

I princip all data måste röra sig vid någon tidpunkt. Att hantera interna och externa filöverföringar är både tids- och resurskrävande om man använder hemmasnickrade FTP lösningar eller avancerade integrationsplattformar. Företag idag behöver bättre säkerhet, mer kontroll och mindre komplexitet i uppsättnings- och underhållsarbete. Verksamheten ställer också högre krav på tillgång till statistik och rapporter. Där enkel (S)FTP en gång var tillräcklig behöver IT nu en mer flexibel och säkrare lösning. Där ”enkla” filflöden hanteras via avancerade integrationsplattformar finns möjlighet att kraftigt minska projekt och underhållskostnader genom minskad komplexitet, enkel administration och blixtsnabb konfiguration.

Vår tjänst Cloudbuz är ett av marknadens bästa alternativ för att lösa dessa utmaningar. Det är en mycket effektiv lösning för automatisering av filöverföringar mellan affärspartners, molnet och/eller internt inom organisationen där fokus ligger på extrem tillförlitlighet och på att göra det dagliga arbetet för IT-funktionen enkelt och effektivt. Administrationen är mycket enkel och utförs via ett centralt användarvänligt administrationsverktyg.

Cloudbuz ger ert företag en skalbar tjänst för ökad effektivitet, säkerhet och kontroll.

Säkerhet

 • AES 256 kryptering från A till B
 • Validering av sändare/mottagare
 • Ingen mellanlagring av data
 • Larm och övervakning

Tidsbesparing

 • Marknadens snabbaste implementation
 • Etablering av nya flöden inom 15 min
 • Centraliserad administration
 • Automatiserade filflöden

Minskade kostnader

 • Snabb ROI
 • Lägre projekt- och driftkostnader
 • Proaktiv avvikelsehantering
 • Inga initiala licens- eller konsultkostnader

Tre enkla steg så är du igång!

Inom 15 minuter kan du automatisera företagets filöverföringar mellan system oavsett om systemen ligger i samma nätverk eller om du vill utbyta information med externa parter.

Följ dessa tre enkla steg för att komma igång med Cloudbuz MFT:

 • Registrera ett gratis testkonto

  Fyll i formuläret för registrering och aktivera ditt nya Cloudbuzkonto enligt de instruktioner som skickas per mail.

 • Installera

  Ladda ner, installera, registrera och konfigurera Cloudbuz connectorer i de nätverk  i din organisation du vill kunna skicka filer till/från. Vill du ansluta till (S)FTP servrar kan du välja att installera en eller flera (S)FTP connectorer.

 • Automatisera

  I Cloudbuz webadmin skapar administratören automatiserade flöden på bara några minuter oavsett mellan vilka servrar filer skall flyttas. Externa parter bjuds in med några klick och även FTP flöden hanteras via samma gränssnitt.