Zavantov

HMAC för Bankgirot

Alla betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot måste förses med elektroniskt förändringsskydd. HMAC för Bankgirot installeras lokalt och förändringsskyddar de filer du skickar till Bankgirot.

Förändringsskydd

Förändringsskydd används för att skydda filer mot otillåten förändring under överföring.  Med förändringsskyddet kan Bankgirot verifiera att de kommer från rätt avsändare. Av säkerhetsskäl måste alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot förses med elektroniskt förändringsskydd.

  • Sigillera med HMAC

    HMAC för Bankgirot möjliggör distribution till Bankgirot och skyddar samtidigt företagets betalningsuppdrag genom förändringsskydd. Programmet sigillerar filen för maximal säkerhet. Sigilleringsnyckeln hanteras på ett säkert sätt av programmet. Testa gratis i 30 dagar genom att ladda ner och installera programvaran. Efter att ni testat programvaran kan ni beställa en licensnyckel om ni vill fortsätta använda HMAC för Bankgirot.

    Kontakta oss vid frågor om programmet  eller om ni vill beställa en licensnyckel.

  • Fördelar

    Ni kan enkelt installera programmet själva som en helt vanlig windows service. Ett program för konfigurering medföljer för uppsättning av flöden och det behövs inga ytterligare program eller konsulter för att skapa en automatiserad process för sigillering av Era betalfiler. Ni har nu möjlighet att skicka betalfiler direkt till Bankgirot utan att manuellt behöva gå via banken. Direktanslutning till Bankgirot ökar säkerheten i er betalprocess och ger er tidsbesparingar. Vill ni ha hjälp med anslutningen till Bankgirot och automatisera era filflöden rekommenderar vi vår tjänst Bankgirot Connect.

Systemkrav

Windows 2003 och senare
.NET framework 4.0 och senare

Ladda ner HMAC för Bankgirot